Werkzaamheden Evertsenstraat en Witte de Withstraat

Categorie: Algemeen
20-10-2015 De werkzaamheden in de Evertsenstraat ter hoogte van het Rijkswaterstaatkantoor en de Witte de Withstraat zijn bijna afgerond. De riolering is vervangen, de fundering van de weg is afgewerkt de naastgelegen parkeervakken en trottoirs zijn gerealiseerd.

Planning:

Vanaf maandag 28 september wordt de bestrating in de Evertsenstraat ter hoogte van het Rijkswaterstaatkantoor aangebracht. Aansluitend vindt de bestrating in de Witte de Withstraat plaats. Als gevolg van hevige regenbuien vinden deze werkzaamheden twee weken later plaats dan gepland. De verwachting is dat de bestrating in de Evertsenstraat en de Witte de Withstraat vrijdag 9 oktober a.s. gereed is en dat de weg opengesteld kan worden voor het verkeer.

Afsluiting gedeelte Jan van Riebeekstraat:

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden is het de bedoeling dat een gedeelte van de Jan van Riebeekstraat afgesloten blijft. Komend vanaf de Tweern is het niet mogelijk om terug te rijden naar de Cornelis Houtmanstraat. Wel is het mogelijk om via de JP Coenstraat de wijk te verlaten. De parkeergelegenheid in de Jan van Riebeektraat blijft gehandhaafd en voor alle bewoners toegankelijk.

Werkzaamheden Jan van Riebeekstraat en Cornelis Houtmanstraat mei 2016:

In april 2016 wordt de flat en de woning in de Jan van Riebeekstraat gesloopt. Vanaf mei 2016 is het dan mogelijk om het nieuwe weg tracé vanaf de Cornelis Houtmanstraat aan te leggen welke aansluit op de Abel Tasmanstraat. Het is de bedoeling dat hier een nieuw gescheiden riool komt te liggen. Het speelterrein voor de Tweern wordt opnieuw ingericht, de verwachting is dat de werkzaamheden in juli volgend jaar zijn afgerond. Over het verdere verloop van de werkzaamheden zal u nader worden geïnformeerd.

Ontwerp & realisatie: Nilsson