Werkzaamheden Abel Tasmanstraat, Jan van Brakelstraat en Jacob Roggeveenstraat

Categorie: Algemeen
11-09-2020 De Abel Tasmanstraat, de Jan van Brakelstraat tot aan de Zuidvlietstraat en Jacob Roggeveenstraat worden vanaf 14 september bewoonbaar gemaakt. Dat betekent dat de straten een definitieve inrichting krijgen. Voor deze werkzaamheden heeft Spexs inspectie en expertise een bouwkundige opname van de woningen in de directe omgeving gedaan.

Wat gaat er gebeuren?

Vernieuwen kabels en leidingen

De afgelopen periode heeft DNWG afgelopen periode het laag- en middenspanningsnet vernieuwd. Evides Waterbedrijf is bezig de asbestcement waterleidingen en de huisaansluitingen naar de woningen te vernieuwen. Deze werkzaamheden zijn in de afrondende fase.

Riolering 

In de Jan van Brakelstraat wordt het riool vernieuwd. Hier komt een zogenoemd gescheiden riool. Dit bestaat uit twee aparte buizen. Eén buis voor het afvalwater en één buis voor schoonwater. De riolering in de Abel Tasmanstraat en in de Cornelis Houtmanstraat is enkele jaren geleden al vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Oplossen wateroverlast

Voor het oplossen van Goese knelpunten bij wateroverlast ondergaan de drempels in de Zuidvlietstraat een transitie. Dit gebeurt op de kruising bij de Evertsenstaat en de Jacob Roggeveenstaat. De drempels worden een punaise. Bij extreme neerslag voert de riolering het water niet meer af. Het water stroomt dan oppervlakkig langs de punaise richting de vijver aan de Fluitekruidstraat. De kans op wateroverlast neemt hierdoor af.

Vernieuwen bestrating

De tijdelijke verharding van grijze betonstraatstenen in de Abel Tasmanstraat en de Cornelis Houtmanstraat wordt vervangen door gebakken materialen. Daarbij ondergaat het profiel van de weg in de Abel Tasmanstraat een aanpassing. Er komt een asverspringing in de weg ter hoogte van de kruising met de Jan van Brakelstraat. Ook komen er langsparkeervakken.

De bestaande bomen bij het gedeelte van de Jan van Brakelstraat en de J.P. Coenstraat zijn gekapt vanwege wortelopdruk. Nieuwe bomen komen ervoor terug. In de Jacob Roggeveenstaat vervangen langsparkeervakken de haaksparkeervakken. Daarnaast krijgt de rijbaan in de straat gebakken bestrating.

Planning

Aannemingsbedrijf Traas en Ovaa uit Heinkenszand start met het woonrijp maken in de Abel Tasmanstraat.

Fase 1: Abel Tasmanstraat, gedeelte J.P. Coenstraat tot aan de Jan van Brakelstraat; uitvoering 14 september tot ca.16 oktober 2020.

Fase 2: Jacob Roggeveenstraat en de Jan van Brakelstraat, het gedeelte Zuidvlietstraat tot aan de Abel Tasmanstraat, uitvoering 19 oktober tot ca. 27 november 2020.

Fase 3: Abel Tasmanstraat, gedeelte Jan van Brakelstraat tot aan de Zuidvlietstraat, uitvoering 30 november tot ca. eind december 2020.

De bedoeling is dat de werkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond.

Parkeren

Informatie over afsluitingen van werkvakken en over het parkeren, krijgen direct omwonenden direct voor de daadwerkelijke afsluiting in een brief van de aannemer. De woningen in de directe omgeving zullen te allen tijde te voet bereikbaar zijn.

Ontwerp & realisatie: Nilsson