Werkzaamheden Abel Tasmanstraat, Jan van Brakelstraat en Jacob Roggeveenstraat

Categorie: Algemeen
14-07-2020 De Abel Tasmanstraat, de Jan van Brakelstraat tot aan de Zuidvlietstraat en Jacob Roggeveenstraat worden vanaf half september bewoonbaar gemaakt. Dat betekent dat de straten een definitieve inrichting krijgen.

Wat gaat er gebeuren?

Vernieuwen kabels en leidingen
Voorafgaand aan deze werkzaamheden heeft DNWG afgelopen periode het laag- en middenspanningsnet vernieuwd. Waterbedrijf Evides heeft de AC waterleidingen en de huisaansluitingen naar de woningen vernieuwd. De nieuwe waterleidingen worden voor ingebruikname gereinigd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting half augustus klaar.

Opknappen riolering 
In de Jan van Brakelstraat ondergaat het bestaande riool een opknapbeurt. Er komt een gescheiden riool te liggen, een zogenaamd vuil en een schoonwaterriool. De riolering in de Abel Tasmanstraat en Cornelis Houtmanstraat is enkele jaren geleden al vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Omvormen drempels
Voor het oplossen van Goese knelpunten bij wateroverlast ondergaan de drempels in de Zuidvlietstraat een transitie. Dit gebeurt op de kruising bij de Evertsenstaat en de Jacob Roggeveenstaat. De drempels worden een punaise. Bij extreme neerslag voert de riolering het water niet meer af. Het water stroomt dan oppervlakkig langs de punaise richting de vijver aan de Fluitekruidstraat. De kans op wateroverlast neemt hierdoor af. 

Vernieuwen bestrating
Het is de bedoeling om de tijdelijke verharding van grijze betonstraatstenen in de Abel Tasmanstraat en de Cornelis Houtmanstraat te vervangen door gebakken materialen. Daarbij ondergaat het profiel van de weg in de Abel Tasmanstraat een aanpassing. Er komt een asverspringing in de weg ter hoogte van de kruising met de Jan van Brakelstraat. Ook komen er langsparkeervakken. De bestaande bomen bij het gedeelte van de Jan van Brakelstraat en de JP Coenstraat worden gekapt. Dit gebeurt vanwege wortelopdruk. Nieuwe bomen komen er voor terug. In de Jacob Roggeveenstaat vervangen langsparkeervakken de haaksparkeervakken. Daarnaast krijgt de rijbaan in de straat gebakken bestrating.

Planning aanpak straten
Het is de bedoeling dat DNWG en Evides in augustus de kabel en leidingwerkzaamheden afronden. Aansluitend zal aannemingsbedrijf Traas en Ovaa uit Heinkenszand starten met het woonrijp maken de Abel Tasmanstraat en de resterende straten. De bedoeling is dat de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond.

De woningen in de directe omgeving van het werk, worden voor de werkzaamheden opgenomen door Spexs inspectie & expertise. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Hierover wordt u per brief geïnformeerd.

Ontwerp & realisatie: Nilsson