Werkzaamheden Abel Tasmanstraat, Jan van Brakelstraat en Jacob Roggeveenstraat

Categorie: Algemeen
06-03-2020 De bouwwerkzaamheden van Beveland Wonen rondom de Abel Tasmanstraat zijn afgerond. De Cornelis Houtmanstraat 10C is afgelopen zomer woonklaar opgeleverd aan de bewoners. De bedoeling is nu om de Abel Tasmanstraat, de Jan van Brakelstraat tot aan de Zuidvlietstraat en Jacob Roggeveenstraat in augustus bewoonbaar te maken. Dat betekent dat de straten een definitieve inrichting krijgen.

Wat gaat er gebeuren?

Vernieuwen kabels en leidingen
Voorafgaand aan deze werkzaamheden start DNWG medio juni met het aanpassen van het laagspanningsnet. Het bedrijf neemt ook de middenspanning over, saneert huisaansluitingen en vernieuwt de AC-waterleidingen. Deze planning is nog onzeker, omdat er een achterstand is met de beschikbaar te stellen kredieten door Evides. Dit levert mogelijk wat vertraging op in de uitvoering.  

Opknappen riolering 
In de Jan van Brakelstraat ondergaat het bestaande riool een opknapbeurt. Er komt een gescheiden riool te liggen, een zogenaamd vuil en een schoonwaterriool. De riolering in de Abel Tasmanstraat en Cornelis Houtmanstraat is enkele jaren geleden al vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Omvormen drempels
Voor het oplossen van Goese knelpunten bij wateroverlast ondergaan de drempels in de Zuidvlietstraat een transitie. Dit gebeurt op de kruising bij de Evertsenstaat en de Jacob Roggeveenstaat. De drempels worden een punaise. Bij extreme neerslag voert de riolering het water niet meer af. Het water stroomt dan oppervlakkig langs de punaise richting de vijver aan de Fluitekruidstraat. De kans op wateroverlast neemt hierdoor af. 

Vernieuwen bestrating
Het is de bedoeling om de tijdelijke verharding van grijze betonstraatstenen in de Abel Tasmanstraat en de Cornelis Houtmanstraat te vervangen door gebakken materialen. Daarbij ondergaat het profiel van de weg in de Abel Tasmanstraat een aanpassing. Er komt een asverspringing in de weg ter hoogte van de kruising met de Jan van Brakelstraat. Ook komen er langsparkeervakken. De bestaande bomen bij het gedeelte van de Jan van Brakelstraat en de JP Coenstraat worden gekapt. Dit gebeurt vanwege wortelopdruk. Nieuwe bomen komen er voor terug. In de Jacob Roggeveenstaat vervangen langsparkeervakken de haaksparkeervakken. Daarnaast krijgt de rijbaan in de straat gebakken bestrating.

Planning aanpak straten
Traas en Ovaa start na de bouwvak in augustus met het woonklaar maken van de straten. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind 2020 afgerond zijn.

Ontwerp & realisatie: Nilsson