Voortgang Locatie 10c

Categorie: Algemeen
18-07-2017 In juni ontvingen omwonenden een brief over de voortgang van de nieuwbouw aan de Abel Tasmanstraat, Cornelis Houtmanstraat, Zuidvlietstraat in Goes-West (Locatie 10 c). Wilt u ook meer weten over de planning? Lees dan hieronder de tekst van de brief.

Situatie 'nieuwe' verkaveling Locatie 10c

De herstructurering van de wijk Goes-West is een langdurig en aaneengesloten proces van sloop- en bouwwerkzaamheden. De ontwikkeling en uitvoering van de locatie 10C, gelegen aan de Abel Tasmanstraat en Zuidvlietstraat, heeft om verschillende redenen helaas enige vertraging opgelopen maar staat op het punt van beginnen. Met deze brief informeren wij u graag over de planning en voortgang van de locatie 10C, het volgende nieuwbouwproject binnen de gehele herstructurering van Goes-West.

Binnenkort (naar verwachting in week 25) start Aannemingsbedrijf Van Sabben bv uit s’ Heer -Arendskerke met het verder bouwrijp maken van deze locatie. Dit ter voorbereiding op de nieuwbouwwerkzaamheden van de 24 grondgebonden eengezinswoningen, welke alle bestemd zijn voor de sociale verhuur. De bouw van deze woningen start naar verwachting eind 3e kwartaal van dit jaar en zal een ‘klein’ jaar in beslag nemen.

Nog vóór de zomervakantie van dit jaar zal de eerste fase van deze bouwrijpwerkzaamheden worden afgerond. Deze werkzaamheden bestaan met name uit de aanleg van de riolering en het fundatiepakket, ten behoeve de toekomstige bestratingen. Na de zomervakantie worden er kabels en leidingen verplaatst en/ of  verwijderd in opdracht van Delta.

Uiteraard proberen wij de overlast door deze werkzaamheden tot een minimum te beperken. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat u hier enige hinder van ondervindt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verkeersdrukte, geluid- of stofoverlast. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen hier begrip voor op te brengen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het de activiteiten vóór de zomervakantie, dan kunt u zich richten tot Aannemingsbedrijf Van Sabben. Contactpersoon is de heer J. Mol via telefoonnummer 06-53785059. 

Met vriendelijke groet,

Mariko Rouw
Coördinator Vastgoedontwikkeling RWS

 

 


 

Ontwerp & realisatie: Nilsson