Update: sloop locatie 15a en 15b

Categorie: Algemeen
10-02-2020 Het eerste deel van de leegstaande, dichtgetimmerde woningen aan de Naereboutstraat (locatie 15b) is gesloopt. De uitvoering van de sloopwerkzaamheden gaat voorspoedig. We verwachten dat de werkzaamheden eind februari worden afgerond.

De voorbereidingen op de sloop van locatie 15a (Pasteurstraat en Naereboutstraat) zijn opgestart. De komende periode vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • afsluiten van de nutsaansluitingen
  • inventariseren van het aanwezige asbest
  • afzetten bouwterrein met bouwhekken
  • opschonen van de achtertuinen
  • dichtzetten schoorstenen
  • verwijderen van de onderste rij met dakpannen *

 * Het verwijderen van de onderste rij dakpannen wordt pas half maart uitgevoerd vanwege het broedseizoen. De start van sloopwerkzaamheden zijn voorlopig gepland voor half maart en zijn eind mei gereed.

Nieuwbouw
Achter de schermen worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van Locatie 15b. Begin april start de bouw. Locatie 15b bestaat uit de nieuwbouw van 31 woningen, waarvan 15 huurwoningen en 16 koopwoningen. De oplevering van deze woningen is (voorlopig) gepland voor het voorjaar van 2021. De bouw van de  34 nieuwbouw woningen locatie 15a staat gepland voor medio juni 2020. De 29 huur- en 5 koopwoningen worden voor de zomer 2021 opgeleverd.

Interesse?
De huurwoningen worden door Beveland Wonen geplaatst op Zuidwestwonen.nl. De verkoop van de koopwoningen is ondergebracht bij twee makelaars: KUUB en Van ’t Westeinde. Voor de koopwoningen is veel interesse en alle woningen zijn inmiddels onder optie.

Ontwerp & realisatie: Nilsson