Ontwikkelingen rondom nieuwbouwlocaties Jan van Riebeekstraat en Heemskerkstraat

Categorie: Algemeen
20-11-2014 Na de opleveringen van de woningen locatie 10a, aan de J.P. Coenstraat, Abel Tasmanstraat en Evertsenstraat, uit de herstructurering Goes West hebben er ruim een half jaar lang geen activiteiten plaats gevonden in relatie tot de herstructurering. Hier komt echter op korte termijn verandering in met de ontwikkeling van de eerstvolgende nieuwbouwlocaties, 10b (deel Abel Tasmanstraat en Jan van Riebeekstraat) en 14 (deel Heemskerkstraat).

Beide nieuwbouwlocaties worden in opdracht van RWS partner in wonen gerealiseerd. Op locatie 10b worden 21 grondgebonden woningen (9 seniorenwoningen, 10 eengezinswoningen en 2 patiowoningen) gerealiseerd, verdeeld over verschillende bouwblokken. De ontwikkeling op locatie 14 bestaat uit een kleinschalig appartementencomplex (12 appartementen) en 2 grondgebonden woningen.

Voorafgaand aan de nieuwbouw (medio eind 1e kwartaal 2015) zullen beide locaties bouwrijp gemaakt worden, beginnend met de asbestsanering en sloop van de nog aanwezige bebouwing. In de week van 24 november a.s. zal Sturm en Dekker BV uit Oostkapelle starten met de sloopwerkzaamheden op locatie 14.

Allereerst vinden de voorbereidende sloopwerkzaamheden plaats. De woningen worden van binnen gestript. Materialen die hergebruikt kunnen worden, worden eruit gehaald. Ook wordt asbest op een veilige manier uit de woningen verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Nadat dit alles is gebeurd, worden de woningen gesloopt tot en met de fundering.

Het streven is om voor de jaarwisselingen de sloopwerkzaamheden op locatie 14 te hebben afgerond en een aanvang te hebben gemaakt van de sloop locatie 10b. Na afronding van de sloopwerkzaamheden medio eind januari 2015 worden beide bouwlocaties verder bouwrijp gemaakt ter voorbereiding op de start van de bouw.

De coördinatie van de sloopwerkzaamheden ligt in handen van Sturm en Dekker BV.

In overleg met betrokken partijen wordt het bouwverkeer zo veel als mogelijk afgewikkeld via Ringbaan West ↔ Lorentzstraat ↔ Zuidvlietstraat ↔ Abel Tasmanstraat (alleen locatie 10b) en visa versa. Waarnodig zullen verkeersmaatregelen worden getroffen. Aan de Abel Tasmanstraat (locatie 10b) en Zuidvlietstraat (locatie 14) zal een (tijdelijke) inrit tot het bouwterrein worden gemaakt.

Natuurlijk proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we niet alle overlast die de sloop en t.z.t. het bouwrijp maken en de bouw met zich meebrengen voorkomen. Mocht u desondanks toch een dusdanige mate van overlast ervaren, dan horen wij dit graag van u zodat wij eventuele maatregelen kunnen treffen.

Voorafgaand de start van de bouwwerkzaamheden zullen wij u opnieuw informeren over de werkzaamheden en de planning van beide projecten.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Jan de Voogd, bedrijfsleider van Sturm en Dekker BV. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-20405093. Ook kunt u contact opnemen met Wilbert Kusse, bouwmanager van Marsaki. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0113-273055.

Ontwerp & realisatie: Nilsson