Ondanks Woonakkoord Goes-West prioriteit

Categorie: Algemeen
07-11-2013 Het eerder dit jaar gesloten Woonakkoord hakt erin. Voor de woningcorporaties is het belangrijkste gevolg dat ze minder mogelijkheden hebben om te investeren. RWS heeft tussen nu en eind 2017 ruim 12 miljoen euro minder om te besteden. De herstructurering van Goes-West blijft één van de prioriteiten. Maar RWS heeft wel een nieuwe planning voor sloop en nieuwbouw moeten maken.

Woonakkoord
Met ingang van 2013 moeten alle corporaties een verhuurdersheffing betalen. De staat haalt op die manier tot en met 2017 1,7 miljard euro binnen. De bijdrage van RWS aan dit totaalbedrag is ruim 15 miljoen euro. Daar komt, eveneens tot eind 2017, nog 2 miljoen bij aan saneringsheffing. De saneringsheffing is bestemd voor corporaties die in de problemen komen. RWS is voor beide heffingen in totaal ruim 17 miljoen euro kwijt. Geld dat naar de staatskas gaat. Er is enige compensatie afgesproken in het Woonakkoord: de corporaties mogen de huur extra verhogen. Naast de gebruikelijke verhoging, die gelijk is aan de inflatie, is er de mogelijkheid om per inkomensgroep meer huur te vragen. RWS voelt zich gedwongen van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dan komt er tot en met 2017 5 miljoen meer huur binnen. Dat is lang niet genoeg om de verhuurdersheffing en de saneringsheffing te compenseren. Er blijft een gat van 12 miljoen. Een bedrag dat RWS moet bezuinigen op de investeringen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
- Huurders met een jaarinkomen tot 33.614 euro betalen 2,5 procent (inflatie) plus 1,5 procent (extra heffing). Totaal: 4 procent huurverhoging. 
- Huurders met een jaarinkomen tussen 33.614 en 43.000 euro betalen 2,5 procent (inflatie) plus 2,0 procent (extra heffing). Totaal: 4,5 procent huurverhoging.
- Huurders met een inkomen vanaf 43.000 euro betalen 2,5 procent (inflatie) plus 4,0 procent (extra heffing). Totaal: 6,5 procent huurverhoging.

Geplande projecten
RWS realiseert tot en met 2017 voor ruim 35 miljoen euro aan nieuwbouw. Voor nieuwe projecten zijn de mogelijkheden beperkt. RWS zal dan ook terughoudend zijn als het gaat om nieuwe investeringen. Er zijn twee prioriteiten gesteld: de herstructurering van Goes-West en investeringen in dorpen en kernen op het gebied van wonen en zorg, en leefbaarheid. Het Woonakkoord noodzaakt RWS om nieuwbouwprojecten opnieuw in te plannen. Voor de herstructurering van Goes-West betekent dit een uitstel van de sloop aan de Naereboutstraat (27 tot en met 75 en 28 tot en met 46), Heemskerkstraat (2 tot en met 8), Pasteurstraat (1 tot en met 29), Willem Barentszstraat (1 tot en met 15) en Zuidvlietstraat (94 tot en met 98). De verwachting is dat de sloop van deze woningen op z'n vroegst in 2019/2020 zal plaatsvinden. Vrijkomende woningen zal RWS weer verhuren met een contract voor onbepaalde tijd. 

Niet veranderd is de planning van Locatie 10A (2013, 31 woningen), 14/Emergis (2015, 26 woningen), 10B (2014, 23 woningen),10C(2017, 26 woningen) en 10D (2018, 8 woningen). Door de nieuwe planning van de herstructurering is er ook een nieuwe planning van het onderhoud nodig. RWS hoopt hierover eind 2013 duidelijkheid te kunnen geven. Ondanks de gevolgen van het Woonakkoord doet RWS er alles aan om een sociale verhuurder te blijven. "We houden vast onze primaire taken", aldus directeur-bestuurder Maarten Sas, "en onze dienstverlening houden we hoog in het vaandel."

 

   

Ontwerp & realisatie: Nilsson