Brief over start bouw Hollandiaplein

Categorie: Locatie 8
03-03-2017 Binnenkort start de bouw van het appartementencomplex aan het Hollandiaplein. Direct omwonenden ontvingen daar in februari een brief over. Wilt u hier ook meer over weten? De informatie van deze brief leest u in dit bericht.

Binnenkort start De Kok Bouwgroep de bouw van het appartementencomplex aan het Hollandiaplein. Met de realisatie van 60 prachtige appartementen krijgt het Hollandiaplein zijn definitieve vorm. De appartementen worden zodanig vormgegeven dat het plein ook aan de noordzijde een bebouwingswand krijgt.  

De uitvoering van het gehele werk neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag. We willen het gebouw in de zomer van 2018 opleveren. Binnen nu en enkele weken starten de eerste activiteiten op de locatie. Bijvoorbeeld met het plaatsen van keten, hekwerken en andere bouwplaatsvoorzieningen. We verwachten dat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden eind maart starten met het heien van de funderingspalen.

Opnames aangrenzende panden
CAB bouwadvies heeft van De Kok Bouwgroep opdracht gekregen om, vòòr de start van de bouwwerkzaamheden, de diverse omliggende panden te inspecteren. Deze controle wordt uitgevoerd om eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden en transport in beeld te krijgen. De aannemer bepaalt welke panden dit zijn, op advies van de constructeur en haar verzekering. Als uw woning daarbij hoort, ontvangt u hierover van CAB aanvullende informatie.

Waarom nu pas bouwen?
De sloop van het voormalig schoolgebouw en de naastgelegen kantoorgebouwen op deze locatie zijn begin 2016 afgerond. Het ontwerpen van een appartementencomplex op zo een prominente plek vlakbij de binnenstad en tegenover het Stadskantoor vraag speciale aandacht. Bovendien hebben we het afgelopen jaar pas hard gewerkt om het plan definitief haalbaar te krijgen.

 

Wie voeren de werkzaamheden uit?
Inmiddels zijn de uitvoerende partijen die de werkzaamheden gaan uitvoeren gecontracteerd:

  • Aannemingsbedrijf Reimerswaals BV uit Kruiningen neemt de civiele werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken) voor haar rekening

  • De Kok Bouwgroep uit Bergen op Zoom voert de bouwkundige werkzaamheden aan het appartementencomplex uit

  • Croon Wolter & Dros uit Heinkenszand legt de gebouwinstallatie aan

  • PMB Marsaki verzorgt in opdracht van RWS de directievoering en toezicht

Deze partijen zijn inmiddels met de voorbereidingen op de nieuwbouw gestart. Bijvoorbeeld het verder uitwerken van de benodigde tekeningen en constructieberekeningen, het opstellen van een uitvoeringsplanning, hoe om te gaan met het benodigde transport (rijroutes) en de inrichting van het bouwterrein.

Ontwerp
Het appartementencomplex aan het Hollandiaplein wordt, net als de bestaande oost- en westwand van het plein vier bouwlagen hoog:

  • Aan de westzijde loopt deze wand in vier bouwlagen evenwijdig aan de Willem Barentszstraat door

  • Aan de oostzijde van het complex maakt een wand van drie bouwlagen hoog het U-vormige bouwblok af. Aan deze zijde is ruimte gemaakt voor een groen ‘tussenpleintje’ tussen het Hollandiaplein en de groene ruimte van de Westwal. Hierdoor komt de markante gevel van het zes bouwlagen tellende landbouwcentrum beter tot zijn recht en vormt deze de noordwand van dit pleintje. De geplande bebouwing van de appartementen vormt met drie bouwlagen een goede tegenhanger voor de lage bebouwing aan de oostzijde van dit pleintje.

  • Op het binnenterrein bevindt zich het parkeerterrein dat vanaf de Naereboutstraat bereikbaar is

  • De hoofdentree van het appartementencomplex bevindt zich aan het Hollandiaplein. Het gebouw staat hier relatief dicht op het plein waardoor het goed aansluit bij de overige gebouwen.

  • Aan de voorzijde schermt een groen talud de bergingen op de begane grondvloer af

Verkoop en verhuur appartementen
Van de 60 appartementen in het complex zijn er 24 bestemd voor de verkoop. Deze zijn verdeeld over vier bouwlagen en gesitueerd aan de Willem Barentszstraat. De verkoop van deze appartementen is in handen van KUUB – makelaars, gevestigd aan de Beukenstraat te Goes. De overige 36 appartementen worden later dit jaar verhuurd door RWS. Bewoners uit de volgende slooplocaties vanuit de herstructurering Goes-West informeren we hier tijdig over.

Uw contactpersoon
Van de uitvoerende partijen ontvangt u meer informatie en het telefoonnummer van uw contactpersoon die u kunt bellen als uw vragen of opmerkingen heeft. Natuurlijk proberen we overlast tot een minimum te beperken, we vragen uw begrip hiervoor.

Ontwerp & realisatie: Nilsson