Baggeren Veste, Fluitekruidstraat en Ringbaan Oost

Categorie: Algemeen
02-02-2016 In aansluiting op het baggerwerk in Wolphaartsdijk, Oud Sabbinge en de Goese Polder begint het Waterschap in februari met het baggeren rondom de duikers van de Veste (week 5), het baggeren van de vijver en de watergang Fluitekruidstraat (week 6) en de waterpartij Ringbaan Oost (week 8 & 9). In alle gevallen wordt de baggerspecie afgevoerd naar het gemeentelijke baggerspeciedepot.

Waarom baggeren?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger, onder andere uit gevallen blad en plantenresten. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de waterloop ondieper wordt. Om dit te voorkomen moeten de waterlopen regelmatig worden gebaggerd.

Er zijn twee belangrijke redenen om te baggeren:

  • Waterkwantiteit

Bij heftige regenval voert de sloot het overtollige water af. De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren, wat tot wateroverlast kan leiden.

  • Waterkwaliteit

In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn. Bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest, is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren.

Waar gaat de baggerspecie heen?

Afhankelijk van de milieukundige klasse indeling wordt het op verschillende manieren verwerkt. In sommige gevallen wordt de baggerspecie op de kant te verwerkt. Dit betekent dat de uitkomende specie langs de kant van de waterpartij wordt gedeponeerd. Wanneer de baggerspecie enigszins is opgedroogd en ingedikt (gerijpt), wordt de overgebleven grond verwerkt op het bestaande maaiveld en eventueel ingezaaid met graszaad. Deze bewerking kan alleen met schone specie en ook moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn. Overige baggerspecie wordt afgevoerd naar het gemeentelijk baggerspeciedepot. Ernstig verontreinigde baggerspecie wordt naar een speciaal baggerspeciedepot buiten de gemeentegrenzen afgevoerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Joachim Koustaal (0113) 249 671 of de heer Gert Goedegebuure (0113) 249 838 van de gemeente Goes of de heer K. van Maasdam 06-53 35 6440 van het Waterschap.

Ontwerp & realisatie: Nilsson